Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
Rodzaj jednostka organizacyjna
Lokalizacja woj. mazowieckie, pow. miński
Kod pocztowy  05-300
Adres jednostki Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14
Kontakt

Tel. (0-25) 758 19 32
e-mail: gops@minskmazowiecki.pl

skrytka ESP (ePuap): /8htq387oai/SkrytkaESP

Numer rachunku bankowego

37 9226 0005 0024 5254 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim

Kierownik

mgr Sławomir Barankiewicz

 

Informujemy , że zgodnie z Zarządzeniem Nr 96/2015 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia
21 grudnia 2015 r Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
od dnia 04 stycznia 2016 r pracował będzie :


w poniedziałek od godziny 8:00 do 17:00
we wtorek , środę , czwartek od godziny 8:00 do 16:00
w piątek od godziny 8:00 do 15:00 .


Jednocześnie informujemy , że interesanci przyjmowani będą :

w poniedziałek od godziny 8:00 do 17:00
we wtorek , środę , czwartek od godziny 8:00 do 16:00
w piątek od godziny 8:00 do 14:00 .

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dostarczanie pism do Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki w formie dokumentu elektronicznego


Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) jest systemem służącym do przekazywania informacji (wniosków, pism lub innych dokumentów) w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej (Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U.05.200.1651)).

W celu skorzystania z ESP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim dostępnej na platformie ePUAP, należy spełnić poniższe warunki:

założyć indywidualne (darmowe) konto na ePUAP
posiadać profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany
przekazać dokument poprzez wypełnienie elektronicznego formularza usługi bądź dołączenie podpisanego dokumentu

Adres skrytki GOPS na ePUAP: /8htq387oai/SkrytkaESP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) dostepna jest pod adresem: http://epuap.gov.pl/

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) jest narzędziem umożliwiającym obywatelom, przedsiębiorcom oraz instytucjom publicznym realizację usług administracji publicznej przez sieć teleinformatyczną (Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.10.40.230)).

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

- Przekazanie dokumentu poprzez ESP na platformie ePUAP;
- Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu do pok.18, mieszczącego się na parterze w budynku przy ul. Chełmońskiego 14 w Mińsku Mazowieckim na następujących nośnikach danych:
Pamięć masowa USB 2.0 lub 3.0;
Płyta CD, DVD

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym.
Akceptowalne formaty załączników to:
ODT, DOC, DOCX, RTF, TXT, PDF
XLS, XLSX, ODS
GIF, TIF (TIFF), JPG (JPEG), PNG, SVG
XML
ZIP, 7Z
Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5 MB.
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 
KLAUZULA INFORMACYJNA

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2014-05-26 15:05:03 | Data modyfikacji: 2019-07-04 12:19:59.

Zobacz:
 
Informacje podstawowe
 .  
Kadra GOPS
 .  
Program Rodzina 500+
 .  
Program Dobry Start 300+
 .  
Świadczenia rodzinne
 .  
Fundusz alimentacyjny
 .  
Pomoc materialna dla uczniów
 .  
Pomoc społeczna
 .  
Oferty Pracy
 . 
Data wprowadzenia: 2014-05-26 15:05:03
Data modyfikacji: 2019-07-04 12:19:59
Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak